NEUTRALIZATOR PAST I ŻELI TRAWIĄCYCH DO STALI NIERDZEWNEJ 2KG

89,99 

NEUTRALIZATOR PAST I ŻELI TRAWIĄCYCH DO STALI NIERDZEWNEJ W POSTACI BIAŁEGO LUB BEZBARWNEGO ŻELU.

Opis

NEUTRALIZATOR PAST I ŻELI TRAWIĄCYCH DO STALI NIERDZEWNEJ W POSTACI BIAŁEGO LUB BEZBARWNEGO ŻELU.

Środek pomocniczy a zarazem niezbędny w prawidłowym procesie trawienia stali inox. Stosowany po procesie wytrawiania, neutralizuje resztki preparatu wytrawiającego.

PRACE WYKOŃCZENIOWE
Po zakończeniu prac związanych z produkcją spawanych konstrukcji ze stali nierdzewnych wymagane jest przeprowadzenie szeregu operacji, celem których jest odtworzenie warstwy tlenków chromu stanowiących ochronę antykorozyjną.
Operacje wykończeniowe to:
– czyszczenie,
– trawienie,
– pasywacja,
neutralizacja odpadów produkcyjnych.

NEUTRALIZACJA
Po zakończeniu operacji trawienia (pasywacji) zastosowane preparaty chemiczne należy usunąć z obrabianych powierzchni, a usunięte preparaty przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej zneutralizować. W tym celu należy, płyny które powstały po neutralizacji i płukaniu konstrukcji zebrać do odpowiednich zbiorników, w których nastąpi sprawdzenie i całkowita neutralizacja popłuczyn (do poziomu 6,5÷9,0 pH). Na dnie zbiornika osiadają wodorotlenki i sole metali ciężkich (chrom, żelazo, nikiel itp.). Ciecz nadosadowa po osiągnięciu dopuszczalnego stężenia pH może być odprowadzona do sieci kanalizacyjnej. Osady wodorotlenków i soli metali ciężkich można przekazać do utylizacji wyspecjalizowanym zakładom.
Technika nanoszenia preparatów neutralizujących jest podobna jak przy trawieniu i pasywacji.

ZASTOSOWANIE
Zetrzeć szmatką żel wytrawiający z powierzchni wytrawianej, następnie nałożyć w to miejsce warstwę neutralizatora. Czas neutralizacji to 2-5 minut w zależności od chropowatości powierzchni. Po skończonym procesie zetrzeć pastę nautralizującą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Neutralizator jest substancją przyjazną dla środowiska, jej używanie nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka pod warunkiem poprawnego jej stosowania.
W celu właściwego użycia należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa preparatu.

WARUNKI SKŁADOWANIA I DATA WAŻNOŚCI
Przechowywać produkt w dobrze zamkniętych pojemnikach, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Produkt należy stosować w ciągu 12 miesięcy od daty podanej dla partii.

Produkt NEUTRALIZATOR dostępny w opakowaniach : 2 KG