INOX PROTECT OCHRONA STALI NIERDZEWNEJ 1L A2/A4

52,99 

PŁYNNY ŚRODEK OCHRONNY I ZABEZPIECZAJĄCY PRZEZNACZONY DO STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ

Opis

Produkt INOX PROTECT dostępny w opakowaniach : 1 KG

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
INOX PROTECT przeciwdziała powstawaniu ognisk rdzy i zabezpiecza gotowe elementy narażone na niesprzyjające stalom szlachetnym opary, otoczenie oraz zmienne warunki atmosferyczne. Naniesiony na czyste i odtłuszczone wyroby podnosi odporność materiału. Nie wymaga spłukiwania.

ZASTOSOWANIE
Preparat INOX PROTECT stosować wyłącznie na czyste powierzchnie ! Nie należy rozcieńczać produktu ani mieszać go z innymi środkami chemicznymi. Na niewielkie elementy produkt należy nanosić ręcznie lub przy użyciu dowolnego atomizera. Na wyroby wielkogabarytowe oraz duże powierzchnie można stosować pompy do nanoszenia preparatów chemicznych. Pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na rozgrzane powierzchnie. Unikać pracy w warunkach narażenia materiału na silne działanie promieni słonecznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Podczas stosowania preparatu: unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy.
W celu właściwego użycia należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa preparatu.

WARUNKI SKŁADOWANIA I DATA WAŻNOŚCI
Przechowywać produkt w dobrze zamkniętych pojemnikach, w suchym i chłodnym miejscu, dobrze wentylowanym z dala od źródeł ciepła i zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Produkt należy stosować w ciągu 12 miesięcy od daty podanej dla partii.