Promocja!

GOLD CZYSZCZENIE ELEKTROLITYCZNE 1L DO STALI A2/A4

90,00  80,00 

PŁYN DO CZYSZCZENIA ELEKTROLITYCZNEGO PRZEBARWIEŃ ZŁĄCZY SPAWALNICZYCH NA STALI NIERDZEWNEJ.

Opis

PRACE WYKOŃCZENIOWE
Po zakończeniu prac związanych z produkcją spawanych konstrukcji ze stali nierdzewnych wymagane jest przeprowadzenie szeregu operacji, celem których jest odtworzenie warstwy tlenków chromu stanowiących ochronę antykorozyjną.
Operacje wykończeniowe to:
– czyszczenie,
– trawienie,
– pasywacja,
– neutralizacja odpadów produkcyjnych.

CZYSZCZENIE
Czyszczenie ma na celu usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni przeznaczonych do dalszej obróbki wykończającej i przygotowanie do dalszych prac. Konstrukcje ze stali nierdzewnej można czyścić mechanicznie lub chemicznie.
Metody mechaniczne (szczotki wirujące, obróbka strumieniowo-ścierna) nie zapewniają dokładnego i całkowitego usunięcia zanieczyszczeń i dlatego nie mogą być brane pod uwagę przy produkcji odpowiedzialnych konstrukcji. Do chemicznego czyszczenia stali nierdzewnych oferowane są  preparaty takie jak GOLD

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
G O L D jest płynem opracowanym do użycia w urządzeniach do elektrolitycznego trawienia spawów (np. system SURFOX) . Trawienie elektrolityczne jest niezwykle szybkie (rzędu 1m/min) i zapewnia odtworzenie pierwotnego wyglądu po spawaniu. Płyn G O L D zawiera również składniki chroniące urządzenia SUTFOX przed zużyciem.
Przebarwienie powierzchni stali nierdzewnej spowodowane spawaniem elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego metodą TIG ( Tungsten Inert Gas) są natychmiast usuwane i odzyskiwany jest oryginalny wygląd stali nierdzewnej.
Oczyszczanie spoin spawalniczych metodą elektrolityczną przy użyciu preparatu G O L D nie wymaga dalszej obróbki materiału. Po zastosowaniu preparatu i osiągnięciu pożądanego efektu oczyszczoną powierzchnię należy przetrzeć suchą szmatką lub spłukać wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem . Poinformować operatorów o ewentualnych środkach ostrożności jakich należy przestrzegać podczas używania preparatu.
W celu właściwego użycia należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa preparatu.

WARUNKI SKŁADOWANIA I TERMIN PRZYDATNOŚCI
Przechowywać produkt w dobrze zamkniętych pojemnikach , w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Chronić preparat przed zamarzaniem. Zużyć produkt w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji partii.