DEF POLEROWANIE OCHRONA STALI NIERDZEWNEJ 1L

49,99 

ŚRODEK OCHRONNY CZYSZCZĄCY, ANTYELEKTROSTATYCZNY
DO STALI NIERDZEWNEJ
Produkt D E F dostępny w opakowaniach : 1 L

Opis

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
D E F jest płynnym preparatem posiadającym funkcje środka ochronnego antyelektrostatycznego do stali nierdzewnej. Zaleca się jego stosowanie na powierzchni skończonego wyrobu , przed zapakowaniem lub złożeniem w magazynie. Produkt może być stosowany w celu pokrycia drobnych niedoskonałości lub nierówności obróbki na powierzchni metalowej lub w celu nadaniu połysku. W przeciwieństwie do zwyczajowo używanej w tym celu pasty polerskiej preparat D E F nie zawiera czynników stałych i nie zarysowuje powierzchni. D E F został opracowany specjalnie bez użycia rozpuszczalników chlorowanych oraz substancji aromatycznych w celu zmniejszenia toksyczności.

ZASTOSOWANIE
Rozpylić produkt na powierzchni poddawanej obróbce i równomiernie go rozprowadzić za pomocą miękkiej szmatki lub idealnie czystego papieru , aż do otrzymania jednorodnej warstwy. Produkt wyschnie na powietrzu, pozostawiając cienką warstwę ochronną na detalu. Można również zastosować produkt , wlewając bezpośrednio niewielką ilość na szmatkę lub czysty papier, dalej postępując tak jak opisano powyżej. Nie stosować preparatu D E F na ciepłą powierzchnię; czynności wykonywać w cieniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Preparat jest łatwopalny. Należy go przetrzymywać w oryginalnych pojemnikach; w chwili zastosowania, przelać go w spryskiwacze lub rozpylacze , bardzo ostrożnie i z dala od iskier i źródeł zapalnych. Nie palić podczas stosowania . Aby otrzymać dalsze informacje odnośnie stosowania , należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa.

WARUNKI SKŁADOWANIA I DATA WAŻNOŚCI
Przechowywać produkt w dobrze zamkniętych pojemnikach, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Produkt należy stosować w ciągu 12 miesięcy od daty podanej dla partii.

Produkt D E F dostępny w opakowaniach : 1 L